Wednesday, 28/07/2021 - 21:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Sơn Đà

Hội nghị cán bộ công chức - viên chức năm học 2020-2021

Đổi mới Tâm thế , phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết - nhiệm vụ năm học😍

" Đoàn kết- Dân chủ - Nền nếp - Kỷ cương - Tình Thương - Trách nhiệm " 👏👏


Tác giả: Trương Văn Tấn