Saturday, 10/12/2022 - 11:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Sơn Đà

Kế hoạch giảng dạy Hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2022-2023

UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG THCS SƠN ĐÀ

 
 
 

Số: 81/KH-THCSSĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 
 

 

                  Sơn Đà, ngày 24 tháng 9 năm 2022

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Năm học 2022-2023

 

I- Căn cứ tài liệu phân phối chương trình THCS môn HĐNGLL của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Tổ chức thực hiện hoạt động:

a) Mỗi chủ điểm hoạt động được thực hiện trong 1 tháng, trừ chủ điểm "Mừng Đảng mừng xuân" thực hiện trong 2 tháng (1 và 2) và chủ điểm "Hè vui, khoẻ và bổ ích" thực hiện trong 3 tháng (6, 7 và 8).

b) Một số nội dung của HĐGDNGLL về giáo dục đạo đức, pháp luật được chuyển sang tích hợp giảng dạy ở môn Giáo dục công dân, ngoài ra nội dung HĐGDNGLL có thể tích hợp sang thực hiện ở Hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ, sinh hoạt lớp). Từ năm học 2008-2009, điều chỉnh thời lượng HĐGDNGLL thành 2 tiết/tháng, với sự tích hợp với các môn học, hoạt động giáo dục khác. Cách thực hiện như sau:

- Thực hiện đủ chủ điểm hoạt động trong các tháng của năm học và thời gian hè;

- Sở GDĐT hướng dẫn các trường lựa chọn mỗi tháng thực hiện từ 1 đến 2 hoạt động đảm bảo các chủ điểm hoạt động với 2 tiết/tháng.    

c) Có thể lồng ghép một số nội dung giáo dục vào HĐGDNGLL như:

- Giáo dục về Quyền trẻ em;

- Giáo dục phòng chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội;

- Giáo dục môi trường;

- Giáo dục trật tự an toàn giao thông;

- Những hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

- Những hoạt động giáo dục phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương, đất nước.

2. Phương pháp thực hiện HĐGDNGLL:

Trong quá trình thực hiện HĐGDNGLL, giáo viên là người hướng dẫn, cố vấn cho học sinh chủ động tổ chức và điều hành hoạt động của tập thể, tạo điều kiện để phát huy vai trò tự chủ của học sinh trong hoạt động.

 

3. Đánh giá kết quả thực hiện HĐGDNGLL:

- Đánh giá kết quả hoạt động của học sinh được thực hiện bằng cách xếp loại theo các loại: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu.

- Trong quá trình đánh giá kết quả hoạt động của học sinh, cần kết hợp các hình thức đánh giá:

+ Học sinh tự đánh giá;

+ Tập thể học sinh (nhóm, tổ, lớp) đánh giá;

+ Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên khác đánh giá. 

- Kết quả đánh giá HĐGDNGLL là một trong những căn cứ để xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

4. Thiết bị, phương tiện HĐGDNGLL:       

Tận dụng các trang thiết bị được cung cấp như máy móc, nhạc cụ, băng hình, tranh ảnh, giấy khổ lớn ...; tích cực làm đồ dùng dạy học đơn giản như các biểu bảng, sơ đồ, tranh ảnh, phiếu học tập.... Các thiết bị, phương tiện là điều kiện để thực hiện đổi mới phương pháp tổ chức HĐGDNGLL, làm tăng tính hấp dẫn, gây hứng thú hoạt động cho học sinh.

II- Căn cứ công văn số:

Căn cứ kế hoạch số: 1086/KH-PGDĐT ngày 05/9/2022 của Phòng GDĐT Ba Vì về việc kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp THCS;

          Trường THCS Sơn Đà xây dựng kế hoạch dạy học môn HĐNGLL năm học 2022-2023 như sau:

1. Giáo viên dạy: Giáo viên chủ nhiệm khối lớp 8, 9.

2. Lịch học:

Học theo thời khóa biểu mỗi 2 tiết/ tháng;

Trong hè: học vào thứ 6 hoặc thứ 7 của tuần thứ 2 trong tháng.

3. Phân phối chương trình và thời gian dạy:

 Trong năm hc :    9 th¸ng x 2 tiÕt/th¸ng  = 18 tiÕt                                               
 Trong thi gian hÌ:  3 th¸ng x 2 tiÕt/th¸ng =  6 tiết

 

Trong năm học

Chủ điểm tháng 9

Truyền thống nhà trường

2 tiết

Chủ điểm tháng 10

Chăm ngoan học giỏi

2 tiết

Chủ điểm tháng 11

Tôn sư trọng đạo

2 tiết

Chủ điểm tháng 12

Uống nước nhớ nguồn

2 tiết

Chủ điểm tháng 1 và 2

Mừng Đảng, mừng xuân

4 tiết

Chủ điểm tháng 3

Tiến bước lên Đoàn

2 tiết

Chủ điểm tháng 4

Hoà bình hữu nghị

2 tiết

Chủ điểm tháng 5

Bác Hồ kính yêu

2 tiết

Trong thời gian hè

Chủ điểm hoạt động hè

Hè vui, khoẻ và bổ ích

6 tiết

 

Nơi nhận:

- Phòng PGD&ĐT (để BC);

- BGH, tổ trưởng CM;

- GVCN, GVBM;

- Lưu VT, Web

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Vũ Trọng An

 

 

Tác giả: Trường THCS Sơn Đà
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 142
Hôm qua : 320
Tháng 12 : 3.600
Tháng trước : 20.052
Quý 4 : 36.730
Năm 2022 : 3.072.849