Saturday, 10/12/2022 - 13:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Sơn Đà

Kế hoạch giảng dạy học tự chọn năm học 2022-2023

 

UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG THCS SƠN ĐÀ

 

Số: 84/KH-THCSTM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Sơn Đà, ngày 24 tháng 9 năm 2022

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN

NĂM HỌC 2022-2023

 

Căn cứ Hướng dẫn số 8607/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCS và cấp THPT năm học 2006-2007;

Căn cứ Quyết định số: 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số: 2599/SGDĐT- GDTrH ngày 31/8/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn hoạt động chuyên môn cấp THCS năm học 2022-2023;

Căn cứ kế hoạch số: 1086/KH-PGDĐT ngày 05/9/2022 của Phòng GDĐT Ba Vì về việc kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp THCS; Hướng dẫn số: 1171/PGDĐT-THCS ngày 19/9/2022 của Phòng GDĐT Ba Vì về việc Hướng dẫn hoạt động chuyên môn cấp THCS năm học 2022-2023;

Căn cứ Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 số 71/KH-THCSSĐ ngày 12/9/2022,

Trường THCS Sơn Đà xây dựng kế hoạch dạy học tự chọn năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu của dạy học tự chọn

a) Mục đích: Dạy học tự chọn là để củng cố, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năng; nâng cao kiến thức, kỹ năng một số môn học và hoạt động giáo dục nhằm thực hiện Mục tiêu giáo dục.

b) Yêu cầu:

 Góp phần nâng cao; củng cố, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năng các môn học, hoạt động giáo dục nhằm giúp HS rèn luyện năng lực tự học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

- Nhằm thực hiện có hiệu quả hơn Mục tiêu cấp học, đưa hoạt động dạy học phù hợp hơn với Điều kiện đội ngũ giáo viên (GV), cơ sở vật chất (CSVC) của nhà trường, với thời lượng quy định và nội dung dạy học tự chọn thích hợp.

II. Nội dung:

1.Tình hình thực tế nhà trường:

1.1. Cơ sở vật chất:

Nhà trường có đầy đủ các phòng học lý thuyết, bộ môn đảm bảo dạy học theo quy định.

1.2. Giáo viên.

- Tổng số giáo viên 26, đạt chuẩn và trên chuẩn 24/26 = 92,3%, tỷ lệ giáo viên/ lớp là 26/15 = 1,73.

- Số giáo viên dạy bộ môn Toán: 4 đ/c (đạt trình độ chuẩn)

- Số giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn: 5 đ/c (đạt trình độ chuẩn)

1.3. Toàn trường có 508 học sinh (15 lớp).

Trong đó: Khối 6: 134 học sinh    

                         Khối 7: 106 học sinh

                         Khối 8: 106 học sinh    

                         Khối 9: 130 học sinh    

2. Phương án thực hiện:

2.1. Đăng kí chủ đề dạy tự chọn. 

Dạy học chủ đề bám sát môn Toán và môn Ngữ văn với học sinh khối lớp 8,9; Đối với lớp 9 có dạy 08 tiết chương trình bổ trợ.

 2.2. Thời lượng:

Thời lượng 02 tiết/ tuần (70 tiết /năm).

2.3. Thời gian dạy:

Thực hiện theo TKB chính khóa.

2.4. Phân công giảng dạy:

Phân công cho giáo viên dạy Ngữ văn, Toán đảm nhiệm và thực hiện theo thời khóa biểu.

2.5. Kiểm tra đánh giá môn học tự chọn:

Mỗi chủ đề đều dành từ 30-45' để kiểm tra kiến thức và kĩ năng của học sinh. Việc kiểm tra đánh giá về dạy học Tự chọn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011, Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT.

III. QUẢN LÝ DẠY HỌC TỰ CHỌN

1. Ban giám hiệu:

- BGH xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề tự chọn trong nhà trường và tổ chức thực hiện sau khi được PGD&ĐT phê duyệt.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho tổ chức dạy học chủ đề tự chọn.

- Kiểm tra, đánh giá  kết quả dạy học chủ đề tự chọn theo quy chế chuyên môn.

- Sắp xếp thời khóa biểu cho tiết dạy học chủ đề tự chọn.

2. Tổ chuyên môn:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học của giáo viên dạy các chủ đề tự chọn.

- Tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học chủ đề tự chọn.

3. Giáo viên chủ nhiệm:

 - Tuyên truyền với PHHS về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học chủ đề tự chọn.

 - Kết hợp cùng với giáo viên bộ môn theo dõi việc học việc chủ đề tự chọn của học sinh lớp mình phụ trách.

4 . Giáo viên dạy chủ đề tự chọn:

Dạy học chủ đề tự chọn theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt,  chuẩn bị tài liệu, soạn giáo án theo phân công của nhà trường, có giáo án dạy tự chọn riêng.

- Rút  kinh nghiệm và trao đổi kinh nghiệm dạy học chủ đề tự chọn.

- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo chỉ đạo.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch Dạy học tự chọn năm học 2022-2023 của trường THCS Sơn Đà, đề nghị giáo viên và các bộ phận có liên quan nghiên cứu và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- BGH, Tổ trưởng CM, VP;

- Lưu VT, Web.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Vũ Trọng An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường THCS Sơn Đà
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 155
Hôm qua : 320
Tháng 12 : 3.613
Tháng trước : 20.052
Quý 4 : 36.743
Năm 2022 : 3.072.862