Wednesday, 05/10/2022 - 22:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Sơn Đà

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022-2023

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG THCS SƠN ĐÀ

            

       Số: 71/KH-THCSSĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

               Sơn Đà, ngày 12 tháng 9  năm 2022

                

 

 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2022 - 2023

 

Các căn cứ để xây dựng kế hoạch:

Căn cứ Quyết định số: 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số: 2585/SGDĐT- GDTrH ngày 30/8/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp THCS;

Căn cứ kế hoạch số: 1086/KH-PGDĐT ngày 05/9/2022 của Phòng GDĐT Ba Vì về việc kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp THCS;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường năm học 2021-2022 và điều kiện thực tế địa phương;

Trường THCS Sơn Đà xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:

  1.  ĐẶC ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG

1. Điểm mạnh

- Đời sống nhân dân địa phương dần được cải thiện, một bộ phận cha mẹ học sinh quan tâm hơn đến việc học tập của con em mình; được sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên: một bộ phận tuổi đời trẻ, ham học hỏi, năng lực chuyên môn vững, nhiệt huyết, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu cái mới.

- Nhà trường được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và bố sung đội ngũ để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

- Nền nếp, kỷ cương nhà trường ngày càng ổn định.

2. Điểm yếu

- Điều kiện kinh tế của một bộ phận nhân dân địa phương còn nhiều khó khăn.

- Đội ngũ nhà trường còn thiếu (môn Toán, Tin học, Công nghệ) nên một số giáo viên phải đảm nhiệm số tiết vượt quá so với quy định.

- Hiện tại, nhà trường đang xây dựng phải đi học nhờ tại 2 điểm (Mầm non và Tiểu học Sơn Đà), điểm xa nhất cách trường 2km; Cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường chưa đầy đủ để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Mục tiêu chung

- Danh hiệu thi đua của trường: Tập thể Lao động tiên tiến cấp huyện.

- Danh hiệu chi bộ Đảng: Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Danh hiệu Công đoàn: Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Danh hiệu Đội thiếu niên TP HCM: Liên đội mạnh cấp huyện.

- Danh hiệu thư viện: Tiên tiến.

- Kiểm định CLGD và xây dựng Trường CQG: đạt KĐCL mức độ 3 và CQG mức độ II.

2. Huy động ra lớp

 

Tổng số

Số lớp

K6

Số lớp

K7

Số lớp

K8

Số lớp

K9

Số lớp

2022 - 2023

508

15

134

4

106

3

138

4

130

4

Tuyển mới

134

 

134

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ban

5

 

1

 

1

 

1

 

2

 

 

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Cộng

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Dạy thêm-Học thêm

04

134

3

106

4

138

4

130

15

508

Học nghề

 

 

 

 

04

138

 

 

 

 

                

- Huy động 100%  học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6.

- Tỉ lệ HS bỏ học dưới 0,2% (Năm trước 0%), tỉ lệ HS lưu ban dưới 0,98% (Năm trước 0%),

 Chỉ tiêu 2 mặt giáo dục

Hạnh kiểm (khối 8,9)

(Kết quả rèn luyện: khối 6,7)

Tốt

Khá

TB

(Đạt: K6,7)

Yếu

(Chưa đạt: K6,7)

KQ năm học 2021-2022 (%)

93,27

6,73

0

0

KH 2022-2023 (%)

93,31

6,69

0

0

Học lực (khối 8,9)

Kết quả học tập (khối 6,7)

Giỏi

Khá

TB

(Đạt: K6,7)

Yếu

(Chưa đạt: K6,7)

Kém

KQ năm học 2021-2022 (%)

18,42

42,18

35,05

4,35

0

KH 2022-2023 (%)

21,65

45,08

30,91

2,36

0

       

 

- Lên lớp: 98,02% trở lên; Xét tốt nghiệp THCS đạt 98,46% .

- Số học sinh giỏi cấp huyện: Về văn hóa: 25,  Về TDTT: 03. Tổng: 28

- Số học sinh đạt giải cấp TP Tổng VH + TDTT: 01- 02

- Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT:

+ Điểm TB môn Toán 5,75 (năm trước 5,73); Điểm TB Ngữ văn: 5,70 (năm trước 5,69); Điểm TB môn Tiếng Anh: 5,80 (năm trước 5,79); Điểm TB môn thứ 4: 6,6 (lần thi trước 6,56). Điểm TB các môn: 5,75 (năm trước 5,73).

+ Phấn đấu vị trí tuyển sinh vào 10 thứ 17/35 (năm trước 18/35) trường trong huyện.

- Các cuộc thi khác: Tham gia đủ và có hiệu quả.

- GVG các cấp: Phấn đấu cấp huyện: có 04 GV đạt danh hiệu GVDG cấp Huyện.

- Mỗi GV phải có ít nhất 02 bài giảng điện tử tham gia hội giảng, thao giảng trong năm học.

- Phổ cập giáo dục: Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

3. Tổng số CB, GV, NV: 37 (trong đó BGH: 02; GV: 26; NV: 09)

- Số GV thừa môn: 0.

- Số GV thiếu môn: Toán, Tin học, Công nghệ.

4. Cơ sở vật chất: Đang xây dựng.

 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Kiểm định CLGD đạt mức độ 3 và xây dựng trường  CQG mức độ II.

2. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh đại trà; nâng cao chất lượng học sinh thi tuyển vào lớp 10 THPT.

3. Làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên dự thi giáo viên giỏi các cấp; bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia đủ và đạt kết quả cao các kỳ thi học sinh giỏi cấp Huyện.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018. Tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

5. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy- học. Tăng cường sử dụng sổ điện tử, các phần mềm quản lý giáo dục trong nhà trường.

6. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ (tiếng Anh). Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Hợp tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện Ba Vì", phấn đấu là một trong những trường có chất lượng cao trong huyện trong dạy học môn Ngoại ngữ.

7. Đảm bảo an ninh, an toàn trường học và trong điều kiện nhà trường đang xây dựng; đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ công tác dạy học.

 

IV. CÁC GIẢI PHÁP

1. Thực hiện Chương trình GDPT bảo đảm chất lượng, hiệu quả

1.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học củađơn vị, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT, thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; thực hiện linh hoạt hướng dẫn của Bộ GDĐT theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018; Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023 (điều chỉnh theo Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022) và Công văn số 4659/SGDĐT-GDPT ngày 31/12/2020 của Sở GDĐT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Phụ lục kèm theo các Công văn này được sử dụng để tham khảo trong việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của giáo viên, kế hoạch bài dạy (giáo án). Lưu ý thêm một số nội dung sau:

a. Đối với việc bố trí dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

 Tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình của từng môn học, hoạt động giáo dục bảo đảm thời lượng quy định trong chương trình và bố trí dạy học trong mỗi học kì một cách hợp lý, khoa học.

Đối với các môn học, bố trí thời gian dạy học linh hoạt phù hợp với điều kiện giáo viên và cơ sở vật chất của nhà trường, sắp xếp thời khóa biểu phù hợp cho cả năm học hoặc ít nhất cho từng học kì, bảo đảm số tiết/tuần theo quy định.

 * Môn Khoa học tự nhiên: giao cho đồng chí Phó hiệu trưởng phân công giáo viên dạy Chương trình GDPT 2018 đồng thời vẫn dạy học môn Vật lý (hoặc Hóa học hoặc Sinh học) theo Chương trình GDPT 2006. Trong các tuần nếu có nhiều tiết dạy môn Khoa học tự nhiên (lớp 6, 7), thì cần giảm số tiết (hoặc không bố trí) dạy học môn Vật lý (hoặc Hóa học hoặc Sinh học lớp 8, 9); sau khi đã hoàn thành nội dung được phân công dạy học môn Khoa học tự nhiên (lớp 6, 7) thì tăng số tiết/tuần đối với môn Vật lý (hoặc Hóa học hoặc Sinh học lớp 8, 9) để bảo đảm thực hiện đúng thời lượng của chương trình môn học phù hợp trong mỗi học kì. Nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để giáo viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn đảm nhận việc dạy học các chủ đề hoặc toàn bộ chương trình môn học.

* Nội dung giáo dục của địa phương Hà Nội: Căn cứ vào nội dung giáo dục của địa phương của Hà Nội, phân công giáo viên dạy học các chủ đề phù hợp với năng lực của giáo viên.

Với lớp 6: Thực hiện giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo Tài liệu Giáo dục của địa phương thành phố Hà Nội đã được tập huấn.

Với lớp 7: Thực hiện giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo định hướng của nội dung Công văn số 3165/SGDĐT-GDPT ngày 06/9/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về giảng dạy nội dung giáo dục địa phương năm học 2022-2023.

 Kế hoạch dạy học nội dung giáo dục của địa phương được xây dựng theo từng chủ đề phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và kế hoạch dạy học các môn học có liên quan, tạo thuận lợi cho học sinh liên hệ, vận dụng những nội dung kiến thức đã học trong các môn học với thực tiễn tại địa phương. Giáo viên dạy học chủ đề nào thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với chủ đề đó theo kế hoạch.

* Môn Lịch sử và Địa lí: phân công 02 giáo viên dạy học các nội dung của chương trình phù hợp với năng lực chuyên môn của giáo viên. Kế hoạch dạy học môn học được xây dựng theo từng phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí, mỗi phân môn được bố trí dạy học đồng thời trong từng học kì. Phân công giáo viên có năng lực chuyên môn phù hợp để dạy học chủ đề chung.

* Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: Giáo viên được phân công đảm nhận các nội dung hoạt động của chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp thực hiện đúng nhiệm vụ của giáo viên thực hiện chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; phân định rõ nhiệm vụ thực hiện chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với nhiệm vụ của giáo viên làm chủ nhiệm lớp theo quy định hiện hành. Cụ thể:

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tổ chức trong và ngoài lớp học, trong và ngoài trường học; theo quy mô nhóm, lớp học, khối lớp hoặc quy mô trường; với bốn loại hình hoạt động chủ yếu là Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Hoạt động câu lạc bộ; với sự tham gia, phối hợp, liên kết của nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường như giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên môn học, cán bộ tư vấn tâm lí học đường, cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cán bộ phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, cán bộ quản lí nhà trường, cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

Tổ chức cho học sinh Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp vào tháng 3/2023.

* Môn Nghệ thuật: gồm 02 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật. Việc tổ chức dạy học phân công bố trí dạy học đồng thời các nội dung bảo đảm tương đương về thời lượng trong từng học kỳ.

b. Đối với việc thực hiện các chương trình môn học

Kế hoạch dạy học các môn học thực hiện trong năm học 2022-2023 lưu ý việc củng cố, bổ sung những nội dung có liên quan ở lớp học dưới; những kiến thức, kĩ năng còn hạn chế do phải học trực tuyến, học trên truyền hình hoặc các hình thức học tập khác trong các năm học trước vì Covid-19 và tinh giảm nội dung dạy học theo Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2022-2023.

- Đối với các lớp thực hiện Chương trình GDPT 2006:

 Thực hiện dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT, Công văn số 2786/SGDĐT-GDPT ngày 03/9/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học. Khi xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, lưu ý tăng cường bổ trợ các nội dung theo Chương trình GDPT 2018 để chuẩn bị cho học sinh lớp 9 học lên lớp 10 theo Công văn số 94/SGDĐT-GDPT ngày 14/01/2022 của Sở GDĐT Hà Nội.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với tình hình địa phương; bảo đảm chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện và hoàn thành chương trình; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch bài dạy (giáo án) của giáo viên (hoàn thiện kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch bài dạy được xây dựng và thực hiện các năm học trước).

Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục theo hướng sắp xếp lại các bài học trong sách giáo khoa thành bài học theo chủ đề phù hợp với các chủ đề tương ứng trong chương trình hiện hành, xây dựng một số bài học theo chủ đề liên môn đối với những kiến thức giao thoa giữa các môn học, tạo thuận lợi cho việc thiết kế tiến trình dạy học thành các nhiệm vụ học tập của học sinh theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực thực hiện ở trong và ngoài lớp học, trong đó có các nhiệm vụ học tập có thể giao thực hiện ở nhà hoặc trực tuyến.

Đối với các môn ngoại ngữ, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình thí điểm, đáp ứng lộ trình triển khai Chương trình GDPT 2018: Tăng cường huy động các điều kiện để thu nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình môn Tiếng Anh hệ 10 năm lớp 5 vào học tiếp chương trình ở lớp 6.

- Đối với các lớp 6, 7 thực hiện Chương trình GDPT 2018:

Chương trình GDPT 2018 được xây dựng theo hướng mở, trong đó quy định tổng số tiết trong một năm học cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục. Ban chuyên môn chủ động bố trí thời gian triển khai kế hoạch giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh. Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023 và quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình GDPT ban hành tại Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT.

+ Môn Lịch sử và Địa lí: Chương trình môn Lịch sử và Địa lí bao gồm phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí, mỗi phân môn được thiết kế theo mạch nội dung riêng, trong đó nhiều nội dung dạy học liên quan được bố trí gần nhau để hỗ trợ nhau; nội dung Lịch sử tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung Địa lí và nội dung Địa lí tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung Lịch sử.

+ Môn Khoa học tự nhiên: Chương trình môn Khoa học tự nhiên bao gồm các chủ đề: Chất và sự biến đổi của chất, Vật sống, Năng lượng và sự biến đổi, Trái đất và bầu trời. Các chủ đề được sắp xếp chủ yếu theo logic tuyến tính, có kết hợp ở mức độ nhất định với cấu trúc đồng tâm, đồng thời có một số chủ đề liên môn, tích hợp nhằm hình thành các nguyên lí, quy luật chung của thế giới tự nhiên. Kế hoạch dạy học môn học được xây dựng phù hợp với logic sắp xếp các chủ đề của chương trình môn học và điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường.

+ Nội dung giáo dục của địa phương Hà Nội bao gồm những vấn đề cơ bản về văn hoá, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp... của Hà Nội. Kế hoạch dạy học nội dung giáo dục của địa phương được xây dựng theo từng chủ đề phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và kế hoạch dạy học các môn học có liên quan, tạo thuận lợi cho học sinh liên hệ, vận dụng những nội dung kiến thức đã học trong các môn học với thực tiễn tại địa phương.

+ Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp bao gồm các nội dung hoạt động được tổ chức trong và ngoài nhà trường. Kế hoạch tổ chức các hoạt động được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn; tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động trong và ngoài nhà trường.

+ Môn Tin học: Tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6,7 khi đủ các điều kiện về CSVC và giáo viên.

c. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Chính phủ về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; công tác xã hội trong trường học. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống trong các chương trình môn học và hoạt động giáo dục, bao gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, phòng, chống tệ nạn xã hội; giáo dục quyền con người; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường; giáo dục chăm sóc mắt và phòng chống mù, loà cho học sinh; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, quốc phòng và an ninh; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục thông qua di sản; giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; giáo dục tăng cường năng lực số, chuyển đổi số và các nội dung giáo dục lồng ghép phù hợp khác theo quy định.

d. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thể thao học sinh gắn kết với nội dung môn học giáo dục thể chất thuộc Chương trình GDPT 2018.

đ. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

e. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục giảng dạy đại trà Tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội.

1.2. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học

a. Xây dựng kế hoạch dạy học các bài học bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, thiết bị dạy học và học liệu, kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo hướng dẫn của Bộ GDDT nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong quá trình dạy học; mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học, chú trọng đến các nội dung cốt lõi để tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trực tiếp hoặc phối hợp giữa dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến, đảm bảo linh hoạt, phù hợp và hiệu quả.

b. Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và nội dung học tập của học sinh trung học; tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy hứng thú học tập của học sinh, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.   

c. Thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và quản lý giáo dục theo lộ trình, bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quá trình dạy học và quản trị nhà trường.

1.3. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

a.  Việc đánh giá, xếp loại học sinh THCS theo quy định:

- Với lớp 6, 7: Thực hiện nghiêm túc theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2021 của của Bộ GDĐT.

- Với lớp 8, 9: Tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011, Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT; tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của Bộ và Sở GDĐT.

b. Đối với một số môn học, hoạt động giáo dục lớp 6, 7

- Môn Lịch sử và Địa lí bao gồm 02 phân môn Lịch sử và Địa lí, mỗi phân môn chọn 02 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong một học kì; bài kiểm tra, đánh giá định kì gồm nội dung của 02 phân môn theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của 02 phân môn tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá. Giáo viên được phân công dạy học chủ đề chung, chịu trách nhiệm việc kiểm tra, đánh giá chủ đề chung (gồm đánh giá thường xuyên và định kì).

- Môn Nghệ thuật bao gồm 02 nội dung Âm nhạc và Mĩ thuật, mỗi nội dung chọn 01 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kì; khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập. Bài kiểm tra, đánh giá định kì bao gồm 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được thực hiện riêng theo từng nội dung tương tự như môn học đánh giá bằng nhận xét; kết quả bài kiểm tra, đánh giá định kì được đánh giá mức Đạt khi cả 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được đánh giá mức Đạt.

- Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương: Giáo viên được phân công dạy học nội dung nào thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với nội dung đó; khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các hoạt động đã thực hiện đến thời điểm kiểm tra, đánh giá. Giao cho nhóm trưởng chủ trì, thống nhất với các giáo viên còn lại để quyết định việc chọn 02 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì theo quy định.

- Đối với kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn thực hiện nghiêm túc theo Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2022 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông; đối với các lớp còn lại, khuyến khích thực hiện theo Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH để kiểm tra, đánh giá kĩ năng viết của học sinh, nhằm thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

- Đối với môn Lịch sử, tăng cường các câu hỏi nhằm khai thác, sử dụng các nguồn sử liệu, tranh ảnh, lược đồ; câu hỏi mở tạo điều kiện cho học sinh tự biểu đạt chính kiến của mình về các vấn đề lịch sử, hướng tới đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh, khắc phục tình trạng ghi nhớ sự kiện một cách máy móc.

c. Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. Đối với bài kiểm tra, đánh giá định kì (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng điểm số, việc xây dựng ma trận, đặc tả của đề kiểm tra cần phối hợp theo tỉ lệ phù hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục.

d. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực, đúng năng lực của học sinh.

1.4. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng

a. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Chính phủ ban hành Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025". Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục STEM theo Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ GDĐT và Công văn số 2643/SGDĐT-GDPT ngày 19/8/2020 của Sở GDĐT.

b. Định hướng hiệu quả việc phân luồng học sinh sau THCS theo học các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với năng lực, sở trường, nguyện vọng của học sinh; tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong trường; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về lựa chọn nghề nghiệp, khởi nghiệp nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của học sinh trung học.

2. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh đại trà; nâng cao chất lượng học sinh thi tuyển vào lớp 10 THPT

-  Ngay từ đầu năm học, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu, kế hoạch phân luồng hướng nghiệp với học sinh lớp 9, kế hoạch tuyển sinh vào 10 khoa học, phù hợp với thực tiến đơn vị; triển khai hiệu quả với những giải pháp cụ thể sau:

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, thường xuyển kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện;

- Thực hiện tốt công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau TN THCS;

- Phân công đội ngũ giáo viên chuyên môn chắc, năng lực vững, nhiệt huyết chủ nhiệm và dạy các môn thi tuyển sinh vào 10.

3. Làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên dự thi giáo viên giỏi các cấp; bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia đủ và đạt kết quả cao các kỳ thi học sinh giỏi cấp Huyện và cấp Thành phố

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cá nhân, bộ phận; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thường xuyên;

- Tiếp tục phát huy sức sáng tạo và nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng giáo viên giỏi và học sinh giỏi;

- BGH thường xuyên động viên, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động.

- Tổ chức tốt quá trình bồi dưỡng và tham gia kì thi học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa, các môn khoa học, thể dục thể thao.

4. Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở

4.1. Phát triển mạng lưới trường, lớp

Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học; bổ sung, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, nhà vệ sinh; sửa chữa, mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu, trong đó dành ưu tiên cho việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 lớp 6, 7. Phấn đấu hoàn thành công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia;

4.2. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS

- Thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh. Thực hiện quản lý PCGD THCS theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC. Giữ vững đạt chuẩn phổ cập GD THCS mức độ 3.

5. Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục THCS

        5.1. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

        - Rà soát, thống kê số lượng, cơ cấu giáo viên THCS theo chuẩn đào tạo quy định tại Luật Giáo dục 2019 để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; chủ động hợp đồng thêm giáo viên môn Tiếng Anh; báo cáo và đề xuất với Phòng Nội vụ Ba Vì, Phòng GDĐT bổ sung thêm giáo viên môn Tiếng Anh, GDCD.

        - Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên một số môn học hiện tại để tiến tới mỗi giáo viên có thể đảm nhiệm dạy học toàn bộ môn học Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí theo Chương trình GDPT 2018.

        5.2. Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, học liệu

        Bảo đảm phòng học và phòng chức năng phù hợp với các thiết bị dạy
học theo chương trình giáo dục trung học; tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ
thuật để bảo đảm chất lượng việc dạy học và kiểm tra, đánh giá trực tuyến; khai
thác và sử dụng có hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học, không để thiết bị dạy học
được trang bị đến trường nhưng không được sử dụng; tăng cường kiểm tra, giám sát tần suất sử dụng thiết bị và đồ dùng học tập trong quá trình dạy học.

        Sử dụng hiệu quả kho video bài dạy minh họa, kho học liệu điện tử; tài liệu hướng dẫn dạy học trực tuyến để hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến bảo đảm chất lượng.

        5.3. Chỉ đạo xây dựng thư viện

        Chỉ đạo xây dựng thư viện Tiên tiến ngay từ đầu năm học:

        - Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở và Phòng giáo dục đào tạ về công tác thư viện.

        - Kiện toàn tổ thư viện, phân công đ/c Phó hiệu trưởng làm Tổ trưởng.

        - Xây dựng Kế hoạch hoạt động của thư viện khoa học, phù hợp thực tế của nhà trường.

        - Tham mưu, đôn đốc nhà thầu hoàn thành các phòng thư viện hoàn thành đúng kế hoạch.

        - Đầu tư kinh phí, trang thiết bị, tài liệu, sách vở… đáp ứng theo các tiêu chuẩn thư viện đạt Tiên tiến.

        - Hoàn thiện hồ sơ thư viện trong tháng 9/2022.

        6. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy- học

        - Tăng cường sử dụng sổ điện tử, các phần mềm quản lý giáo dục trong nhà trường.

        - Tập huấn, bồi dưỡng, có biện pháp khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên học hỏi, tăng cường sử dụng các phần mềm trong dạy học và hoạt động hỗ trợ dạy học.

7. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ (tiếng Anh)

- Tăng cường bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy học môn Tiếng Anh.

- Tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ dạy học môn Ngoại ngữ.

8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác Tham vấn tâm lý học đường, rèn kỹ năng sống cho học sinh

Thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn cảu cấp trên về công tác Tham vấn tâm lý học đường, rèn kỹ năng sống cho học sinh.

Phân công giáo viên có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao phụ trách công tác Tham vấn tâm lý học đường, rèn kỹ năng sống cho học sinh.

Bố trí phòng Tham vấn tâm lý học đường đảm bảo theo quy định.

Tạo ra nhiều sân chơi vui tươi, bổ ích thu hút học sinh tham gia. Qua đó, lồng ghép các các hoạt động nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân, phát triển toàn diện.

9. BGH, Ban trung tâm, Ban kiểm tra nội bộ làm tốt công tác quản lý

Trên tinh thần “Bám sát cơ sở - Kỷ cương trong quản lý - Thực chất trong đánh giá”, tích cực tham gia dự giờ thăm lớp và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động dạy và học. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý hoạt động dạy học của nhà trường.

10. Tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tại địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo các trường triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lí trong trường học.

- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường trong trường học và các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lí; rà soát, bổ sung kịp thời các vật dụng cần thiết theo quy định để bảo đảm an toàn cho học sinh khi học tập tại trường.

- Kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm trong trường học để thực hiện phương án xử lý theo quy định.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban giám hiệu

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, duyệt với Phòng Giáo dục triển khai chỉ đạo năm học cụ thể và phổ biến công khai tới các thành viên trong Hội nghị CBCC, VC đầu năm.

- Thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước và của Ngành.

- Tổ chức cho CB, GV, NV và học sinh tham gia đầy đủ, có chất lượng các cuộc thi, các chuyên đề do ngành tổ chức.

2. Đối với các tổ chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của tổ bám sát kế hoạch của nhà trường và triển khai tới các thành viên trong tổ.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chuyên đề trong năm học của tổ.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả công tác thao giảng, thi GVDG, bồi dưỡng HSG, phụ đạo cho học sinh yếu kém.

- Động viên các thành viên trong tổ tham gia tốt các phong trào theo hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội và Phòng GDĐT Ba Vì.

3. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

Căn cứ vào kế hoạch năm học của trường, tổ để xây xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nhiệm vụ trong năm học.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của trường THCS Sơn Đà, các tổ chức, cá nhân trong nhà trường cần nghiên cứu kỹ, triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc cần báo cáo ngay với BGH để được phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- BGH, Tổ trưởng CM;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                             

 

                 Nguyễn Ngọc Viện

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BA VÌ

 

 

PHỤ BIỂU KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG

*Tháng 8:

1. Bồi dưỡng CBQL, GV về Chương trình GDPT 2018 và các chuyên đề chuyên môn.

2. Triển khai hướng dẫn nhiệm vụ năm học mới 2022 - 2023.

  1. Chuẩn bị các điều kiện cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới.

4. Xây dựng quy chế hoạt động đơn vị; phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng; dự thảo kế hoạch giáo dục nhà trường, phê duyệt các kế hoạch cho năm học mới.

5. Các tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học của bộ môn.

6. Hoàn thiện minh chứng và báo cáo tự đánh giá trường học.

*Tháng 9:

1. Khai giảng năm học mới; tổ chức sinh hoạt đầu năm (5/9); Thực hiện giảng dạy Tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM, ATGT cho HS Hà Nội.

2. Triển khai điều tra phổ cập giáo dục.

3. Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh, Cha mẹ học sinh toàn trường tổng kết hoạt động năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

4. Hoàn thành KHGD, KHDH, kế hoạch DTHT, KH kiểm tra nội bộ... nộp PGD phê duyệt, kiểm tra nề nếp dạy học trực tuyến giáo viên.

5. Tổ chức thực hiện các kế hoạch sau khi được PGD phê duyệt.

6. Tự đánh giá trường đạt chuẩn Quốc gia năm học 2022 - 2023 (nộp báo cáo về PGD trước 15/9).

7. Tiếp tục phát động các cuộc vận động, triển khai kế hoạch các cuộc vận động và tổ chức ký cam kết của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

8. Phát động tháng ATGT và tổ chức ký cam kết về PCMT, PCTP, phòng chống dịch bệnh, Giáo dục TTATGT.

9. Nộp báo cáo đầu năm theo mẫu (trước 12/9/2022).

10. Thực hiện nghiêm túc tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học, nội dung hoạt động theo công văn Hướng dẫn của Bộ GDĐT.

11. Cập nhật số liệu trên phần mềm hệ thống PCGD.

12. Tổ chức Hội nghị CBCC các nhà trường. Kiện toàn các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

13. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9; Thi học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn và Tiếng Anh để chọn đội tuyển thi HSG Thành phố.

14. Hoàn thiện hồ sơ thư viện đón đoàn kiểm tra công nhận thư viện tiên tiến.

  1. Tổ chức dạy nghề khối 8.
  2. Thành lập, kiện toàn các câu lạc bộ.

*Tháng 10

1. Bồi dưỡng và tham gia Thi HSG lớp 9 đợt 2 các môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, chọn đội tuyển chính thức và tổ chức bồi dưỡng đội tuyển HSG TP (nếu có).

2. Tổ chức chuyên đề chuyên môn ở 02 tổ chuyên môn. Dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM theo lịch.

3. Phát động thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52. Tham gia giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 49 (nếu có).

4. Nộp về cụm thi đua và Phòng các văn bản đăng kí danh hiệu thi đua (trước 5/10).

5. Triển khai cuộc thi Nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho HS cấp huyện.

6. Đón đoàn kiểm tra chuyên môn; đoàn, kiểm tra PCGD.

9. Triển khai hoạt động của các Câu lạc bộ.

10. Tổ chức dạy nghề khối 8.

11. Hoàn thiện Minh chứng và Báo cáo tự đánh giá trường học

*Tháng 11:

1.  Bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 9 (nếu có).

2. Tổ chức Hội giảng, tổ chức sân chơi tập thể, thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.

4. Tiếp tục triển khai chuyên đề chuyên môn học kỳ I. Kiểm tra đột xuất chuyên môn giáo viên và một số mảng hoạt động của nhà trường.

5. Phân công cán bộ, giáo viên tham dự các chuyên đề TS 10 các môn Toán, Văn, Anh; Sinh hoạt chuyên môn cấp huyện các môn học.

6. Nộp báo cáo giữa học kì I (trước 10/11).

7. Tổ chức dạy thêm, học thêm; dạy nghề khối 8.

8. Thi GVG cấp huyện môn Tiếng Anh, cấp trường môn Ngữ văn, Lịch sử và Hóa học.

* Tháng 12:

1. Sơ kết các cuộc vận động. Dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM cho HS theo lịch.

2.Bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 9 (nếu có).

3. Cử giáo viên tham gia tổng kết cuộc thi GVDG Thành phố (nếu có).

4. Phát động tháng cao điểm phòng chống AIDS vào ngày 01/12/2022; Tổng kết công tác PCMT năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

5. Hoàn thành chuyên đề chuyên môn học kỳ I. Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn, dạy học theo chuyên đề.

6. Tham gia các chuyên đề TS 10 các môn Toán, Văn, Anh do PGD tổ chức.

7. Tổ chức kiểm tra cuối kỳ I: các tổ nhóm chuyên môn thống nhất đề, đáp án, cách thức tổ chức (Phòng ra đề kiểm tra cuối học kì 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh khối 6,7,8,9).

8. Tổ chức dạy thêm, học thêm; dạy nghề khối 8.

*Tháng 1/2023:

1. Tiến hành sơ kết học kỳ I và nộp báo cáo về Phòng GDĐT.

2. Thi HSG các môn văn hóa và khoa học lớp 9, thi nghề phổ thông (nếu có).

3. Kết thúc học kỳ I ngày 13/01/2023 (thứ Sáu), nghỉ học kỳ I ngày 14/01/2023 (thứ Bảy). Bắt đầu chương trình học kỳ II ngày 16/01/2023 (thứ Hai).

4. Hoạt động ngoại khóa theo chủ điểm.

5. Tổng kết công tác phổ cập năm 2022, triển khai kế hoạch 2023.

6. Tham gia thảo luận và hội thảo về thực hiện CT-SGK các bộ môn lớp 8.

          7. Tổ chức dạy thêm, học thêm; dạy nghề khối 8.

          8. Lập đội tuyển Olimpic khối 6, 7, 8; bồi dưỡng học sinh 02 đầu khá - yếu.

          9. Nghỉ tết Nguyên đán.

*Tháng 2/2023:

1.Tham gia Sinh hoạt chuyên môn các môn học cấp huyện (do PGD tổ chức).

2. Dạy đại trà Nếp sống thanh lịch, văn minh

3. Tiếp tục kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện giáo viên.

4. Tổ chức dạy thêm, học thêm; dạy nghề khối 8.

5. Bồi dưỡng đội tuyển Olimpich k6,7,8 và học sinh yếu

6. Phối hợp với các trường dạy nghề trong địa bàn, họp Cha mẹ học sinh lớp 9 tổ chức công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.

*Tháng 3/2023:

1. Tổ chức thi GVDG môn Hóa học, Ngữ văn và Lịch sử cấp huyện (theo Lịch). Dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM, ATGT theo lịch.

2. Tổ chức tốt hoạt động tập thể nhân ngày thành lập Đoàn, “Tháng thanh niên” và Kỷ niệm thành lập Đoàn 26/3/2023.

3. Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh toàn trường (nếu điều kiện cho phép).

  1. Tham gia thi Toán Hà Nội mở rộng- HOMC (nếu có).

          5. Tổ chức chuyên đề học kỳ II ở các tổ chuyên môn.

6. Bồi dưỡng, tham gia dự thi Olimpic Toán, văn, Anh khối 8; bồi dưỡng học sinh yếu.

7. Tổ chức dạy thêm, học thêm; ôn thi vào 10 với học sinh lớp 9; dạy nghề với khối 8.

8. Nộp báo cáo Sơ kết giữa học kỳ II (trước 15/3).

*Tháng 4/2023:

1. Dạy đại trà tài liệu giáo dục nếp sống TLVM, ATGT theo lịch.

          2. Tiếp tục triển khai chuyên đề chuyên môn ở các tổ nhóm chuyên môn.

          3. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra nội bộ.

          4. Tham gia tổng kết thi GVDG cấp huyện.

  1. Tổ chức dạy thêm, học thêm;
  2. Bồi dưỡng đội tuyển Olimpic k6,7,8 và học sinh yếu.
  3. Thi Olympic Toán, Văn, Anh khối 6,7, 8.
  4. Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp huyện các môn học.

9. Tổ chức dạy thêm, học thêm; ôn thi vào 10 với học sinh lớp 9; dạy nghề với khối 8.

  *Tháng 5/2023:

1. Tổ chức kiểm tra cuối kỳ II: các tổ nhóm chuyên môn thống nhất đề, đáp án, cách thức tổ chức (Phòng ra đề kiểm tra cuối học kì 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh khối 6,7,8,9).

2. Kết thúc học kỳ II ngày 19/5/2023 (thứ sáu), kết thúc năm học ngày 25/5/2023 (thứ Bảy).

3. Nộp báo cáo tổng kết năm học (30/5). Nộp kết quả điểm THCS (30/5). Xét tốt nghiệp THCS.

4. Thực hiện công tác làm hồ sơ tuyển sinh với lớp 9.

5. Bồi dưỡng học sinh yếu.

6. Tổng kết công tác dạy thêm, học thêm.

7. Bàn giao học sinh về địa phương.

8. Hướng dẫn việc lựa chọn SGK lớp 8.

9. Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2022 - 2023 nộp Cụm thi đua và PGD theo quy định.

*Tháng 6/2023:

1. Tiếp tục ôn thi vào 10 và hướng dẫn học sinh công tác tuyển sinh vào 10.

2. Nộp hồ sơ xét duyệt thi đua và SKKN về Phòng (trước 15/6)

3. Triển khai kế hoạch hoạt động hè (2023).

4. Phát động tháng cao điểm PCMT và các TNXH, cao điểm là ngày 26/6/2023 - ngày toàn dân PCMT.

5. Thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

6. Hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 8.

* Tháng 7/2023:

1. Tổ chức hoạt động hè theo kế hoạch.

2. Triển khai các hoạt động bồi dưỡng giáo viên.

3. Triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp.

 

 

Tác giả: Trường THCS Sơn Đà
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 327
Hôm qua : 623
Tháng 10 : 3.072
Tháng trước : 2.970.728
Quý 4 : 3.072
Năm 2022 : 3.039.191