Saturday, 10/12/2022 - 12:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Sơn Đà

Kế hoạch ôn thi học sinh giỏi năm học 2022-2023

UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG THCS SƠN ĐÀ

 
 
 

Số: 85/KH-THCSSĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 
 

 

                  Sơn Đà, ngày 25 tháng 9 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Ôn thi học sinh giỏi, năm học 2022- 2023

 
 

 

 

Căn cứ kế hoạch số: 1086/KH-PGDĐT ngày 05/9/2022 của Phòng GDĐT Ba Vì về việc kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp THCS;

Căn cứ Hướng dẫn số: 1171/PGDĐT-THCS ngày 19/9/2022 của Phòng GDĐT Ba Vì về việc Hướng dẫn hoạt động chuyên môn cấp THCS năm học 2022-2023;

Căn cứ Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 số 71/KH-THCSSĐ ngày 12/9/2022,

 Trường THCS Sơn Đà xây dựng Kế hoạch ôn thi học sinh giỏi, năm học 2021-2022 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh, phát huy kết quả đạt được của năm học 2020-2021 trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, khơi dạy thi đua phong trào “dạy tốt – thi tốt”.

- Bổ sung thêm kiến thức, rèn kĩ năng làm bài tập, ôn tập cho học sinh để tham gia kì thi HSG các cấp đạt quả tốt nhất.

- Đổi mới hình thức tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, trong đó lấy tự bồi dưỡng là chủ yếu, phát hiện nhân tố mới của lớp 6, 7, 8 đưa vào bồi dưỡng đội tuyển.

- Lấy là một trong căn cứ đánh giá xếp loại thi đua cá nhân, tập thể cuối kì, cuối mỗi năm học.

2. Yêu cầu:

- Mỗi cán bộ giáo viên phải xác định đây là nhiệm vụ và là mục tiêu phấn đấu của trường, là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục.

- Các giáo viên bộ môn được phân công ôn tập cho học sinh xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp để đội tuyển đạt kết quả tốt nhất trong kì thi chọn HSG cấp huyện.

+ Kết hợp bồi dưỡng tập trung và hình thức bồi dưỡng giao bài cho học sinh làm tại nhà, hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu.

 

II. Mục tiêu phấn đấu

Căn cứ theo tình hình thực tế học tập, nguyện vọng đăng kí ôn thi HSG của học sinh, kết quả bồi dưỡng của giáo viên. Năm học 2022 – 2023 nhà trường cùng toàn thể cán bộ giáo viên thống nhất mục tiêu phấn đấu về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong các đợt thi như sau:

- Tổng số:

+ Học sinh giỏi TP:                            Số lượng   02;

+ Học sinh giỏi huyện:                       Số lượng   28;

+ Trường (cơ sở):                               Số lượng   110  Tỷ lệ   21,65%;

- Bồi dưỡng học sinh năng khiếu:

+ Văn nghệ:

. Thành lập đội văn nghệ nhà trường, luyện tập và thi văn nghệ nhân kỉ niệm ngày lễ lớn (20/11, 26/3).

. Tham gia thi văn nghệ, tuyên truyền, hội diễn của ngành và địa phương.

+ Thể dục thể thao:

. Tuyển chọn học sinh có năng khiếu để luyện tập.

. Tham gia đầy đủ cuộc thi TDTT do ngành tổ chức.

 

          III. Tổ chức ôn thi học sinh giỏi

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh và tham gia thi học sinh lớp 9 đợt 1 ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh để chọn đội tuyển thi HSG Thành phố (tháng 9/2022).

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh và tham gia thi học sinh lớp 9 đợt 2 các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân chọn đội tuyển thi HSG Thành phố (tháng 10/2022).

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh và tham gia thi Olympic lớp 8cấp huyện ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (tháng 3/2023).

- Các nội dung thi khác (nếu có) theo kế hoạch của Phòng GDĐT Ba Vì.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Lãnh đạo nhà trường

- Chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện ôn tập chuẩn bị cho kì thi HSG các cấp năm học 2022– 2023.

- Chuẩn bị hồ sơ dự thi theo quy định nộp về Sở GD&ĐT theo hướng dẫn.

- Duyệt kế hoạch bồi dưỡng của các đội tuyển, tăng cường công tác kiểm tra.

- Tích cực kiểm soát, đôn đốc, động viên, khuyến khích việc ôn tập của GV và HS.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, vật chất phục vụ cho đội tuyển các bộ môn tiến hành bồi dưỡng, đặc biệt trong giai đoạn cuối tăng tốc.

2. Tổ chuyên môn

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng đội tuyển của GVBM trong tổ. Động viên GV và HS tích cự ôn tập, chú trọng giao bài, giao nhiệm vụ cho học sinh tự học.

- Chỉ đạo thành viên trong tổ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đúng thời gian, đúng nội dung yêu cầu.

- Lập danh sách đúng thời gian.

3. Giáo viên bộ môn

- Xây dựng kế hoạch phù hợp theo thời lượng quy định, tích cực hướng dẫn học sinh ôn tập. Thường xuyên định hướng, trao đổi thông tin với học sinh, trang bị kiến thức cơ bản.

- Động viên, giúp đỡ học sinh trong việc tự học, tự nghiên cứu.

- Sưu tầm các đề thi giao cho HS làm để rèn luyện kĩ năng trình bày trong bài thi.

4. Giáo viên chủ nhiệm

- Giáo viên chủ nhiệm của lớp có HS tham gia ôn tập trong đội tuyển phối hợp chặt chẽ với GVBM, trao đổi với PHHS để tạo điều kiện tốt nhất cho HS tham gia ôn tập.

- Động viên, giúp đỡ để HS tích cực ôn luyện chuẩn bị cho kì thi. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin với gia đình để cùng gia đình động viên học sinh ôn tập, tự học.

Trên đây là kế hoạch Kế hoạch ôn thi học sinh giỏi, năm học 2021-2022, các TTCM nghiên cứu, chỉ đạo các giáo viên bộ môn thực hiện./.

Nơi nhận :

- Phòng GD&ĐT (Để BC) ;

- TTCM, GV (Để TH);

- Lưu VT, Web.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Trọng An

 

 

 

 

Tác giả: Trường THCS Sơn Đà
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 148
Hôm qua : 320
Tháng 12 : 3.606
Tháng trước : 20.052
Quý 4 : 36.736
Năm 2022 : 3.072.855